Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o. o.
Antoniów, ul. Powstańców Śl. 54,
46-040 OZIMEK
tel. +48 77 465 19 80
pgkim@pgkim.ozimek.pl
www.pgkim.ozimek.pl
O firmie  |  Aktualności  |  Przetargi  |  Wodociągi i kanalizacja  |  Gospodarka cieplna  |  PSZOK  |  Fundusze unijne
! UWAGA ! To jest archiwalna wersja strony PGKiM Sp. z o.o. w Antoniowe
Aktualna wersja strony znajduje się pod adresem https://pgkim.ozimek.pl

PRZETARGI

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT Z DNIA 01. 08. 2019.
Dostawa energii elektrycznej do punktów poboru energii elektrycznej PGKiM Sp. z o.o. w 2020 roku.ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF.: 2/NK/K/07/2019 Z DNIA 12. 07. 2019 r.
Dostawa kontenerów KP

12.07.2019 dodano:
ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ KONTENERÓW KP
WZÓR UMOWY
29.07.2019 dodano:
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTYOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM - PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 05. 07. 2019.
Dostawa fabrycznie nowego pojazdu ciężarowego z urządzeniem hakowym do transportu kontenerów.

Data przekazania do Biuletynu Zamówień Publicznych: 05.07.2019 r.

05.07.2019 dodano:
OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - DOSTAWY
SIWZ Część I - IDW Zapytanie ofertowe
SIWZ Część II - Wzór Umowy
SIWZ Część III - Opis Przedmiotu Zamówienia
09.07.2019 dodano:
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1
ZMIENIONY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ZMIENIONY ZAŁĄCZNIK NR 6 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA PARAMETRY TECHNICZNE
11.07.2019 dodano:
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 2
ZMIENIONY SIWZ CZĘSĆ II - WZÓR UMOWY
ZMIENIONY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZMIANA NR 2
ZMIENIONY ZAŁĄCZNIK NR 6 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA PARAMETRY TECHNICZNE - ZMIANA NR 2
12.07.2019 dodano:
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 3
16.07.2019 dodano:
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 4.pdf
ZMIENIONY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZMIANA NR 3
ZMIENIONY ZAŁĄCZNIK NR 6 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA PARAMETRY TECHNICZNE - ZMIANA NR 3
19.07.2019 dodano:
Protokół z otwarcia ofert
26.07.2019 dodano:
Informacja o wyborze ofertyOGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT Z DNIA 02. 02. 2018.
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (sprzedaż i dystrybucja) dla obiektu kotłowni w Ozimku, Pl. Wolności 8ZAPYTANIE OFERTOWE Nr REF.: 02/12/JRP/2017 - Kontrakt II: USPRAWNIENIE ZARZĄDZANIA MAJĄTKIEM SIECIOWYM
realizowane w ramach projektu "Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Ozimek wraz z usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym i wykorzystaniem OZE" współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020

15.12.2017 dodano:
- Część I - IDW Zapytanie ofertowe
- Część II - Wzór Umowy
- Część II - Zał.3 Protokół przekazania praw własności oraz przeniesienia autorskich praw majątkowych
- Część II - Zał.4 Warunki gwarancji jakości
- Część II - Zał.5 Procedura odbioru etapu
- Część II - Zał.6 Wzór protokołu odbioru
- Część II - Zał.7 Wzór karty gwarancyjnej
- Część II - Zał.8 Wzór protokołu odbioru pogwaranycjnego
- Część III - Opis Przedmiotu Zamówienia
- Część III - Zał.1 Lokalizacja planowanych punktów monitoringu sieci wodociągowej
- Część III - Zał.2 Sektoryzacja sieci wodocagowej na terenie Gminy Ozimek
- Część III - Zał.3 Paszporty punktów monitoringu sieci wodociągowej
- Część III - Zał.4 Lokalizacja planowanych punktów monitoringu sieci kanalizacyjnej
- Część III - Zał.5 Sektoryzacja sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Ozimek (przyjęty podział zlewniowy)
- Część III - Zał.6 Lokalizacja punktów monitoringu sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Ozimek [paszporty]
04.01.2018 dodano:
Protokół z otwarcia ofert
24.01.2018 dodano:
Zawiadomienie o wyborze ofertyZAPYTANIE OFERTOWE Nr REF.: 03/11/JRP/2017 - Kontrakt I: Budowa kanalizacji sanitarnej oraz OZE
realizowane w ramach projektu "Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Ozimek wraz z usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym i wykorzystaniem OZE" współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020

16.11.2017 dodano:
- Część I - IDW Zapytanie ofertowe
- Część II - Wzór Umowy
- Część III - Opis Przedmiotu Zamówienia
- Uwaga - Informacje dodatkowe
29.11.2017 dodano:
Odpowiedź - zapytanie
Schematy komór zasuw
Opis techniczny wraz ze schematem przydomowych przepompowni ścieków
08.12.2017 dodano:
Protokół z otwarcia ofert
22.12.2017 dodano:
Zawiadomienie o wyborze ofertyOGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT Z DNIA 27. 10. 2017.
Wykonywanie usług transportowych - przewóz węglaZAPYTANIE OFERTOWE Nr REF.: 02/10/JRP/2017 - Kontrakt II: USPRAWNIENIE ZARZĄDZANIA MAJĄTKIEM SIECIOWYM
realizowane w ramach projektu "Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Ozimek wraz z usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym i wykorzystaniem OZE" współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020

25.10.2017 dodano:
- Część I - IDW Zapytanie ofertowe
- Część II - Wzór Umowy
- Część II - Zał.3 Protokół przekazania praw własności oraz przeniesienia autorskich praw majątkowych
- Część II - Zał.4 Warunki gwarancji jakości
- Część II - Zał.5 Procedura odbioru etapu
- Część II - Zał.6 Wzór protokołu odbioru
- Część II - Zał.7 Wzór karty gwarancyjnej
- Część II - Zał.8 Wzór protokołu odbioru pogwaranycjnego
- Część III - Opis Przedmiotu Zamówienia
06.11.2017 dodano:
Odpowiedź - zapytanie
10.11.2017 dodano:
Odpowiedź - zapytanie
15.11.2017 dodano:
Odpowiedź - zapytanie
16.11.2017 dodano:
Odpowiedź - zapytanie
17.11.2017 dodano:
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
20.11.2017 dodano:
- Odpowiedź - zapytanie
- ZAŁĄCZNIK 1 - Lokalizacja planowanych punktów monitoringu sieci wodociągowej
- ZAŁĄCZNIK 2 - Sektoryzacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Ozimek
- ZAŁĄCZNIK 3 - Paszporty punktów monitoringu sieci wodociągowej
- ZAŁĄCZNIK 4 - Lokalizacja planowanych punktów monitoringu sieci kanalizacyjnej
- ZAŁĄCZNIK 5 - Sektoryzacja sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Ozimek (przyjęty podział zlewniowy)
- ZAŁĄCZNIK 6 - Lokalizacja punktów monitoringu sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Ozimek
24.11.2017 dodano:
Protokół z otwarcia ofert
01.12.2017 dodano:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowaniaZAPYTANIE OFERTOWE Nr REF.: 01/08/JRP/2017 - Kontrakt III: INŻYNIER KONTRAKTU
realizowane w ramach projektu "Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Ozimek wraz z usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym i wykorzystaniem OZE" współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020

25.08.2017 dodano:
- Część I - IDW Zapytanie ofertowe
- Część II - Wzór Umowy
- Część III - Opis Przedmiotu Zamówienia
06.09.2017 dodano:
Odpowiedź - zapytanie 1
15.09.2017 dodano:
Protokół z otwarcia ofert
26.09.2017 dodano:
Zawiadomienie o wyborze oferty
28.09.2017 dodano:
Zawiadomienie o wyborze oferty - sprostowanieOGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY Z DNIA 25.05.2017.
Automatyzacja układu hydraulicznego wraz z modernizacją systemu zasilania w energię elektryczną ciepłowni w Schodni k/OzimkaOGŁOSZENIE Z DNIA 06.04.2017 O ZMIANIE SIWZ DLA POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO
Dostawa indywidualnych kompaktowych węzłów cieplnychOGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT Z DNIA 04. 04. 2017.
Modernizacja węzłów cieplnych przy ul. Słowackiego i Częstochowskiej w OzimkuOGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT Z DNIA 23. 03. 2017.
Dostawa indywidualnych kompaktowych węzłów cieplnychOGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT Z DNIA 06. 03. 2017.
Automatyzacja układu hydraulicznego wraz z modernizacją systemu zasilania w energię elektryczną ciepłowni w Schodni k/OzimkaOGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT Z DNIA 18. 01. 2017.
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (sprzedaż i dystrybucja) dla obiektu kotłowni w Ozimku, Pl. Wolności 8OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM - PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 16. 03. 2016.
Modernizacja instalacji odpylania kotła WR-25/14-M w ciepłowni w Schodni koło Ozimka

Data przekazania do Biuletynu Zamówień Publicznych: 16.03.2016 r.

16.03.2016 dodano:
Ogłoszenie o zamówieniu
15.04.2016 dodano:
Zawiadomienie o unieważnieniu ofertyOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM - PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 10. 03. 2016.
Modernizacja sieci ciepłowniczej przy ul. Słowackiego w Ozimku

Data przekazania do Biuletynu Zamówień Publicznych: 10.03.2016 r.

10.03.2016 dodano:
Ogłoszenie o zamówieniu
06.04.2016 dodano:
Zawiadomienie o wyborze ofertOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM - PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 31. 03. 2015.
Modernizacja magistrali ciepłowniczej przy ul. Warszawskiej w Ozimku

Data przekazania do Biuletynu Zamówień Publicznych: 31.03.2015 r.

31.03.2015 dodano:
Ogłoszenie o zamówieniu
12.05.2015 dodano:
Zawiadomienie o wyborze ofertyOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NR REF. NADANY SPRAWIE: 01/01/JRP/2015 - PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 03. 02. 2015.
Kontrakt XI: Rozbudowa węzła stabilizacji osadów pościekowych na terenie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Antoniowie - adaptacja istniejących osadników Imhoffa na Komorę Tlenowej Stabilizacji Osadu

Data przekazania do Biuletynu Zamówień Publicznych: 03.02.2015 r.

03.02.2015 dodano:
Ogłoszenie o zamówieniu
02.03.2015 dodano:
Zawiadomienie o wyborze ofertyOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NR REF. NADANY SPRAWIE: 01/02/NK/2014 - PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 06. 03. 2014.
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Data przekazania do Biuletynu Zamówień Publicznych: 06.03.2014 r.

06.03.2014 dodano:
Ogłoszenie o zamówieniu
08.04.2014 dodano:
Zawiadomienie o wyborze ofertyOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NR REF. NADANY SPRAWIE: 10/05/JRP/2013 - PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 17. 05. 2013.
Kontrakt X - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzyżowa Dolina

Data przekazania do Biuletynu Zamówień Publicznych: 17.05.2013 r.

17.05.2013 dodano:
Ogłoszenie o zamówieniu
24.06.2013 dodano:
Zawiadomienie o wyborze ofertyOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NR REF. NADANY SPRAWIE: 01/08/PRC/2012- PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 11. 09. 2012.
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Gminy Ozimek - budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w m. Chobie i Grodziec

Data przekazania do Biuletynu Zamówień Publicznych: 11.09.2012 r.

30.10.2012 dodano:
Ogłoszenie o zamówieniu
Zawiadomienie o wyborze ofertyOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM - PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 01. 08. 2012.
Modernizacja kotła WR-25 (14 MW) w ciepłowni w Schodni k/Ozimka, na ściany szczelne, wraz z instalacją odpylania i odprowadzania spalin

Data przekazania do Biuletynu Zamówień Publicznych: 01.08.2012 r.

24.10.2012 dodano:
Ogłoszenie o zamówieniu
Zawiadomienie o wyborze ofertyOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NR REF. NADANY SPRAWIE: 09/07/JRP/2011 Z DNIA 22. 07. 2011.
Kontrakt VI - "Projekt i budowa słonecznej suszarni osadów komunalnych"

Projekt i budowa słonecznej suszarni osadów komunalnych przy oczyszczalni ścieków w Antoniowie

Data przekazania do Biuletynu Zamówień Publicznych: 22.07.2011 r.

30.09.2011 dodano:
Ogłoszenie o zamówieniu
Zawiadomienie o wyborze oferty


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NR REF. NADANY SPRAWIE: 08/04/JRP/2011 Z DNIA 19. 04. 2011.
Kontrakt IV - "Grodziec"

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grodziec

Data przekazania do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: 19.04.2011 r.

27.06.2011 dodano:
Ogłoszenie o zamówieniu
Zawiadomienie o wyborze oferty


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NR REF. NADANY SPRAWIE: 07/12/JRP/2010 Z DNIA 17. 12. 2010.
Kontrakt III - "Szczedrzyk"

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczedrzyk

Data przekazania do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: 17.12.2010 r.

17.03.2011 dodano:
Ogłoszenie o zamówieniu
Zawiadomienie o wyborze oferty


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NR REF. NADANY SPRAWIE: 06/10/JRP/2010 Z DNIA 20. 10. 2010.
Kontrakt II - "Biestrzynnik, Dylaki"

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biestrzynnik i Dylaki

Data przekazania do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: 20.10.2010 r.

05.01.2011 dodano:
Ogłoszenie o zamówieniu
Zawiadomienie o wyborze oferty


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NR REF. NADANY SPRAWIE: 05/10/JRP/2010 Z DNIA 01. 10. 2010.
Kontrakt VII

Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Gminie Ozimek

Data przekazania do Biuletynu Zamówień Publicznych: 01.10.2010 r.

10.11.2010 dodano:
Ogłoszenie o zamówieniu
Zawiadomienie o wyborze oferty


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NR REF. NADANY SPRAWIE: 04/08/JRP/2010 Z DNIA 18. 08. 2010.
Kontrakt VIII

Poprawa zaopatrzenia w wodę

Data przekazania do Biuletynu Zamówień Publicznych: 18.08.2010 r.

09.09.2010 dodano:
Ogłoszenie o zamówieniu
Zawiadomienie o wyborze oferty


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NR REF. NADANY SPRAWIE: 03/06/JRP/2010 Z DNIA 14. 06. 2010.
Kontrakt V

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ozimek i Schodnia

Data przekazania do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: 14.06.2010 r.

24.08.2010 dodano:
Ogłoszenie o zamówieniu
Zawiadomienie o wyborze oferty
22.09.2010 dodano:
Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty
05.10.2010 dodano:
Wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NR REF. NADANY SPRAWIE: 02/04/JRP/2010 Z DNIA 19. 04. 2010.d>
Kontrakt I - "Krasiejów"

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krasiejów

Data przekazania do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: 19.04.2010 r.

23.06.2010 dodano:
Ogłoszenie o zamówieniu
Zawiadomienie o wyborze oferty


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NR REF. NADANY SPRAWIE: 01/02/JRP/2010 Z DNIA 25. 02. 2010.
INŻYNIER KONTRAKTU DLA PROJEKTU:

Poprawa jakości wody pitnej i uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w Gminie Ozimek - Trias Opolski

Data przekazania do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: 25.02.2010 r.

21.06.2010 dodano:
Ogłoszenie o zamówieniu
Zawiadomienie o wyborze oferty

Regulamin udzielania zamówień na roboty, usługi i dostawy wykonywanych na rzecz PGKiM Sp. z o.o. w Antoniowie


eBOK BIP