Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o. o.
Antoniów, ul. Powstańców Śl. 54,
46-040 OZIMEK
tel. +48 77 465 19 80
pgkim@pgkim.ozimek.pl
www.pgkim.ozimek.pl
O firmie  |  Aktualności  |  Przetargi  |  Wodociągi i kanalizacja  |  Gospodarka cieplna  |  PSZOK  |  Fundusze unijne
PGKiM siedziba
! UWAGA ! To jest archiwalna wersja strony PGKiM Sp. z o.o. w Antoniowe
Aktualna wersja strony znajduje się pod adresem https://pgkim.ozimek.pl

O FIRMIE

WITAMY
Serdecznie witamy na witrynie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Antoniowie. Mamy nadzieję, że znajdą tu Państwo wszelkie niezbędne informacje o naszej firmie oraz o zakresie świadczonych przez nas usług. Wasze ewentualne opinie będą dla nas wskazówkami dla zarówno zmian w układzie i treści informacji tu prezentowanych jak też dla doskonalenia oferty usług jakie Państwu możemy zaoferować.

INFORMACJE O FIRMIE I ŚWIADCZONYCH USŁUGACH
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. jest podmiotem gospodarczym powołanym przez Gminę Ozimek z dniem 01.07.1992r. (przekształcenie przedsiębiorstwa komunalnego w spółkę) w celu wypełnienia podstawowych obowiązków Gminy w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej. Kapitał udziałowy Spółki wynosi 36.943.600zł. Właścicielem wszystkich udziałów jest Gmina Ozimek.

Dane teleadresowe:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Antoniowie
ul. Powstańców Śl. 54, 46-040 Ozimek
NIP: 754-033-40-27
REGON: 530569824
Krajowy Rejestr Sądowy Oddział w Opolu
Numer KRS: 0000109670

Spółką kieruje jednoosobowy Zarząd w osobie:
  • Mirosław Wiciak - Prezes Zarządu
Spółka posiada Radę Nadzorczą, w której aktualnie pracują:
  • Wacław Lewandowski - Przewodniczący
  • Gabriela Sklorz - Sekretarz
  • Bartosz Polański - Członek
Przedsiębiorstwo organizacyjnie dzieli się na 5 wydziałów usługowo-produkcyjnych, dział ogólno-księgowy oraz Jednostkę Realizującą Projekt (JRP). Podstawowy zakres działalności poszczególnych wydziałów oraz adres siedziby i nr telefonów przedstawiają się następująco:

Wydział Wodociągów i Kanalizacji zajmuje się wydobyciem, uzdatnieniem i rozprowadzaniem wody, odbiorem i oczyszczaniem ścieków, eksploatacją gminnej kanalizacji deszczowej oraz świadczy usługi w zakresie budowy nowych sieci wod.-kan. oraz przyłączy. Siedziba wydziału, Biuro Obsługi Klienta - Antoniów ul. Rzeczna 14 (przed terenem oczyszczalni), tel. bezpośredni 77 4651-334.

Wydział Zarządzania Nieruchomościami zajmuje się zarządzaniem (administrowaniem) własnymi i komunalnymi (gminnymi) zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi, nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych. Siedziba Wydziału znajduje się w tzw. Łączniku przy ul. Słowackiego 1 w Ozimku.

Spółka, zgodnie z Uchwałą XL/271/01 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 03 grudnia 2001r. zarządza lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy. W ramach tego zarządu między innymi przyjmuje, rejestruje i rozpatruje wnioski mieszkańców w sprawie najmu ( przydziału ) mieszkań komunalnych. Osobą, która bezpośrednio zajmuje się ewidencją wniosków mieszkaniowych jest Pani Aleksandra Bator pok. 6, tel. 77 4651-551.
W sprawach przydziału mieszkań Prezes Zarządu wspólnie z Burmistrzem Ozimka przyjmuje interesantów w siedzibie Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Inwestycji w każdy pierwszy piątek miesiąca o godzinie 11.30. Tel. bezpośrednie 77 4651-551, 77 4651-631, 77 4651-549

Wydział Gospodarki Komunalnej zajmuje się wywozem odpadów stałych i płynnych, dystrybucją gazu bezprzewodowego (propan-butan), eksploatacją targowiska miejskiego, świadczy usługi sprzętowo- transportowe (koparko-ładowarki, samochody ciężarowe, autobusy itp.). Tel. 77 4651-238

Wydział Cieplny zajmuje się produkcją i dystrybucją energii cieplnej. Siedziba kierownika wydziału mieści się przy kotłowni węglowej w Schodni ul. Ciepłownicza 16 Tel. 77 4026-650

Główną siedzibą Spółki (Zarząd, księgowość, kasa, Wydział Gospodarki Komunalnej) jest budynek biurowo-socjalny PGKiM Sp. z o.o. położony w Antoniowie przy ul. Powstańców Śl. 54. W budynku tym (na parterze) mieści się również kasa czynna od 7.30 do 14.30. Telefony do Zarządu S-ki, działu księgowości i innych komórek organizacyjnych są łączone przez sekretariat poprzez wewnętrzna centralę. Numery zewnętrzne do PGKiM-u to: 77 4651-980, 77 4651-238, 77 4026-340.

eBOK BIP