Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o. o.
Antoniów, ul. Powstańców Śl. 54,
46-040 OZIMEK
tel. +48 77 465 19 80
pgkim@pgkim.ozimek.pl
www.pgkim.ozimek.pl
O firmie  |  Aktualności  |  Przetargi  |  Wodociągi i kanalizacja  |  Gospodarka cieplna  |  PSZOK  |  Fundusze unijne
! UWAGA ! To jest archiwalna wersja strony PGKiM Sp. z o.o. w Antoniowe
Aktualna wersja strony znajduje się pod adresem https://pgkim.ozimek.pl

AKTUALNOŚCI

Informacja o zmianie godzin pracy 20.12.2019
Szanowni Państwo

Informujemy, że w dniu 24.12.2019 r. (wtorek - WIGILIA)
biura PGKiM Sp. z o.o. będą czynne w godzinach od 7:00 do 12:00.

Jednocześnie informujemy, że kasa Spółki będzie w tym dniu nieczynna.

Informacja o zmianie godzin pracy 20.12.2019
Szanowni Państwo

Informujemy, że w dniu 24.12.2019 r. oraz 31.12.2019 r.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie nieczynny.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracownicze 08.04.2019
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Antoniowie ogłasza nabór na wolne stanowiska pracownicze:

- MASZYNISTA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracownicze 08.04.2019
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Antoniowie ogłasza nabór na wolne stanowiska pracownicze:

- MONTER - KONSERWATOR SIECI WOD. - KAN.

Nowy regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 15.03.2019
SZANOWNI KLIENCI

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Antoniowie informuje, iż Rada Miejska w Ozimku
dnia 25 lutego 2019r. Uchwałą Nr VI/22/19 uchwaliła nowy "Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie
gminy Ozimek". Uchwała weszła w życie 15 marca 2019r. Jednocześnie traci moc uchwała nr LIII/429/06 z dnia 26 października 2006r.
Treść regulaminu jw. znajduje się na stronie internetowej Przedsiębiorstwa w zakładce wodociągi i kanalizacja

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracownicze 18.10.2018
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Antoniowie ogłasza nabór na wolne stanowiska pracownicze:

- ŁADOWACZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracownicze 11.10.2018
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Antoniowie ogłasza nabór na wolne stanowiska pracownicze:

- KIEROWCA/OPERATOR KOPARKO-ŁADOWARKI

WYNIKI FINANSOWE PGKiM Sp. z o.o. w Antoniowie za rok 2017 09.10.2018
Szanowni Państwo

W związku z faktem, iż w ostatnim czasie w przestrzeni publicznej pojawia się
wiele nieprawdziwych informacji na temat wpływu cen wody, ścieków
sanitarnych oraz ciepła na wyniki finansowe spółki za rok 2017 publikujemy
sprawozdanie - rachunek zysków i strat PGKiM za rok ubiegły, ze szczególnym
uwzględnieniem wyników na działalnościach związanych z dostawą wody,
odbiorem ścieków sanitarnych oraz wytwarzaniem i dostawą ciepła. Wszystkich
zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z załączonym sprawozdaniem.

Zarząd PGKiM

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracownicze 04.10.2018
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Antoniowie ogłasza nabór na wolne stanowiska pracownicze:

- Specjalista ds. urządzeń i sieci wod.-kan.
- Monter - konserwator sieci wod.-kan.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu 21.07.2018
KOMUNIKAT nr 2

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu z dnia 21.07.2018r. w sprawie
jakości wody do spożycia przez ludzi dotyczący wodociągu publicznego przy ul. Częstochowskiej
w Ozimku zarządzanym przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Antoniowie k/Ozimka,
ul. powstańców Śl. 54, 46-040 Ozimek

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu po zapoznaniu się z wynikami badania próbek
wody pobranych w dniu 20.07.2018 r. stwierdził że woda podawana z w/w ujęcia do instalacji
Szpitala Św. Rocha w Ozimku oraz w wodociągu Częstochowska zasilanego z ujęcia przy ul. Polnej
w Ozimku jest przydatna do spożycia dla ludzi i pod kątem mikrobiologicznm spełnia wymagania
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody do spożycia przez
ludzi
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

Informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu

AKTUALNA INFORMACJA DOTYCZĄCA MIEJSCOWOŚCI I ULIC, KTÓRE OD DNIA 18.07.2018 R.
ZASILANE SĄ PRZEZ STACJE UZDATNIANIA WODY W GMINIE OZIMEK
19.07.2018
1. SUW CZĘSTOCHOWSKA OZIMEK
- Ozimek - Szpital Św. Rocha ul. Częstochowska 31

2. SUW POLNA
- Antoniów,

- Ozimek (ulice: Bukowa, Cmentarna, Częstochowska, Dębowa, Ostapa Dłuskiego,
Ks. J. Dzierżona, Plac Europejski, Jesionowa, Kolejowa, Mikołaja Kopernika,
J. Korczaka, Krótka, Krzywa, Kwiatowa, XX Lecia, Leśna, 22 Lipca, 1 Maja,
8 Marca, Adama Mickiewicza, Modrzewiowa, Opolska, Powstańców Śląskich,
Karla Friedricha Schinkla, Gen. W. Sikorskiego, Juliusza Słowackiego, Sosnowa,
Sportowa, Szpitalna, Świerkowa, Warszawska, Pl. Wolności, Wyzwolenia, Brzeziny,
Daniecka, Dworcowa, Graniczna, Hutnicza, Jelenia, Łąkowa, Ogrodowa, Polna,
Przemysłowa, Robotnicza, Skrajna, Waryńskiego, Wawrzynka, Zielona,

- Krasiejów (ulice: Dolna, Senfta, Młyńska, Piaskowa, Rzeczna, Sosnowa, Wrzosowa, Zamoście)

- Krasiejów (ulice: 1 maja, Boczna, Floriana, Krótka, Ogrodowa, Osiedlowa, Robotnicza,
Spacerowa, Spóracka, Szkolna, Torowa, Zielona, Brzeziny, Cegielniana, Granica,
Kolejowa, Niwki, Nowa, Polna, Psie Pole, Pustki, Słoneczna)

- Nowa Schodnia

- Krzyżowa Dolina

- Schodnia (ulice: Brzezinka, Ciepłownicza, Daniecka, Techniczna)

3. SUW MNICHUS

- Grodziec

- Mnichus

- Chobie

4. SUW BIESTRZYNNIK

- Biestrzynnik

- Dylaki

5. SUW SZCZEDRZYK

- Szczedrzyk

- Pustków

- Schodnia (ulice: Brzozowa, Długa, Dolna, Ks. P. Gołąba, Krótka, P. Kuczki, Leśna, 1 Maja,
Opolska, Polna, Powstańców Śląskich, Rzeczna, Warszawska).

- Nowa Schodnia

Aktualizacja komunikatu 19.07.2018
SZANOWNI MIESZKAŃCY OZIMKA

Informujemy, że został udostępniony kolejny punkt czerpania wody pitnej w Ozimku, przy ulicy Korczaka 12 (przed Szkołą Podstawową nr 3 w Ozimku)
Aktualizacja komunikatu 18.07.2018
SZANOWNI MIESZKAŃCY OZIMKA

Informujemy, że został udostępniony punkt czerpania wody pitnej w Ozimku, przy ulicy Księdza Kałuży 4 (przed budynkiem Domu Kultury)
Komunikat 18.07.2018
SZANOWNI KLIENCI

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
informuje, że w dniu 18.07.2018r. otrzymało komunikat Państwowego Powiatowego
Inspektoratu Sanitarnego w Opolu w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi
dotyczący wodociągu publicznego przy ul. Częstochowskiej w Ozimku
zarządzanym przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Antoniowie k/Ozimka, ul. Powstańców Śl. 54, 46-040 Ozimek

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu po zapoznaniu się z wynikami
badania próbek wody pobranych w dniu 17.07.2018 r. stwierdział przekroczenia parametrów
mikrobiologicznych - Escherichia coli. W związku z powyższym, stwierdza się:
- brak przydatności do spożycia przez ludzi wody pochodzącej z wodociągu
publicznego, zasilanego z ujęcia przy ul. Częstochowskiej w Ozimku,
- zakazuje się korzystania z wody z wodociągu publicznego ul. Częstochowska
w Ozimku do celów spożywczych dla ludzi i zwierząt, utrzymania higieny
osobistej (kąpieli, mycia zębów), mycia naczyń i owoców oraz warzyw do
bezpośredniego spożycia
- woda może być używana do prac porządkowych (mycie podłóg) i spłukiwania toalet.


Jednocześnie informujemy, że cała sieć wodociągowa ( z wyjątkiem Szpitala
Św. Rocha przy ulicy Czętochowskiej 31 w Ozimku) zasilana do tej pory
z SUW Częstochowska w Ozimku, od godziny 17:15 dnia 18.07.2018r. zasilana jest
i będzie do odwołania zasilana ze stacji uzdatniania wody przy ul. Polnej w Ozimku.
Cała sieć wodociągowa zasilana do tej pory z ujęcia wody przy ul. Częstochowskiej
w Ozimku jest obecnie poddawana dezynfekcji.

Woda z ujęcia przy ul. Polnej w Ozimku oraz z pozostałych ujęć
na terenie Gminy Ozimek spełnia wszelkie parametry jakościowe.
Nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Ozimek. 23.05.2018
SZANOWNI KLIENCI

W dniu 25 kwietnia 2018 roku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach zatwierdził nową taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Ozimek.

Po raz pierwszy taryfa ta została opracowana w zupełnie nowych warunkach prawnych, w oparciu
o nowe przepisy: wprowadzone w 2017 roku w nowej ustawie Prawo Wodne, znowelizowanej pod koniec
ubiegłego roku ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz opublikowanym 27 lutego 2018 roku
rozporządzeniu ws określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Przepisy te gruntownie zmieniły zarówno zasady i kryteria kalkulacji taryfy, okres jej obowiązywania
a także rolę i podmioty uczestniczące w procesie zatwierdzania.

Powołano nowy organ regulacyjny o nazwie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, którego zadaniem jest m.in. analiza,
kontrola i zatwierdzanie taryf wod-kan dla wszystkich przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji w Polsce.

Opracowana w oparciu o aktualne przepisy taryfa dla gminy Ozimek zawiera obecnie 10 taryfowych grup odbiorców
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 4 taryfowe grupy odbiorców dla zbiorowego odprowadzania ścieków.

Bardzo istotną zmianą i nowością w stosunku do taryfy z poprzednich lat, jest również obowiązek opracowywania
i wprowadzania taryfy na okres 3 lat, zamiast jak dotychczas na okres 1 roku.

Nowa taryfa będzie obowiązywać na terenie gminy Ozimek od dnia 28.05.2018r.

Nową taryfę znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej w zakładce wodociągi i kanalizacja
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ozimek.
NOWA TARYFA DLA CIEPŁA 23.02.2018
Informujemy odbiorców ciepła z terenu Gminy Ozimek, że z dniem 1 marca 2018r. wprowadzona zostaje nowa Taryfa dla ciepła.
Pełna treść taryfy znajduje się w zakładce Gospodarka cieplna.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracownicze 20.02.2018
Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Antoniowie ogłasza nabór na wolne stanowiska pracownicze:

- Specjalista ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej
- Specjalista ds. urządzeń i sieci wod.-kan.
- Specjalista ds. ciepłownictwa
- Specjalista ds. księgowości

Zainteresowane osoby prosimy o składanie CV i listu motywacyjnego w dziale Kadr w formie papierowej,
adres - PGKiM Sp. z o.o. Antoniów, ul. Powstańców Śląskich 54, 46-040 Ozimek,
bądź e-mail na adres: e.buda@pgkim.ozimek.pl, tel. 77 465 19 80.
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez "PGKiM" Sp. z o.o. z siedzibą
w Antoniowie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)".

Informujemy, że Administratorem danych jest "PGKiM" Sp. z o.o. z siedzibą w Antoniowie przy Powstańców Śl. 54.
Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe.
Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 2018r 06.11.2017
SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY OZIMEK
W dniu 30 października 2017 roku Rada Miejska w Ozimku podjęła uchwałę nr XLIII/277/17 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku. Na naszej stronie internetowej w zakładce "Wodociągi i kanalizacja" znajdą Państwo zestawienia wysokości cen i stawek opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na rok 2018. W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami Wydziału Wodociągów i Kanalizacji PGKiM Antoniów.
Informacja o wysokości cen i stawek opłat na podstronie wodociągi i kanalizacja.
Informacja o zaprzestaniu pobierania gotówki przez inkasentów 17.10.2017
SZANOWNI KLIENCI
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Antoniowie informuje, że od dnia 01.01.2018r. nasi inkasenci zaprzestaną pobierać gotówkę za wystawione faktury za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.
Należność za świadczone usługi prosimy wpłacać przelewem na podane na fakturze konto lub gotówką w kasie Przedsiębiorstwa w Antoniowie przy ul. Powstańców Śląskich 54.
Jednocześnie Spółka informuje, że od dnia 01.01.2017r. faktury za świadczone usługi mogą być wystawiane w okresach miesięcznych po dokonaniu zmiany umowy o zaopatrzenie w wodę lub o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków w Biurze Obsługi Klienta Wydziału Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Rzecznej 14 Antoniowie.
Odczyt stanu wodomierza będzie można podawać do Biura Obsługi Klienta w formie telefonicznej nr tel. 77/4651334, mailowej na adres wik@pgkim.ozimek.pl, osobiście bądź poprzez naszych inkasentów w trakcie ich wizyt u Państwa związanych dokonywaniem odczytów.
Z poważaniem
Zarząd PGKiM


eBOK BIP